Home / Contact / Stages
Map
Stages

GOC

Ocean Entertainment is een erkend leerbedrijf en zoekt enthousiaste stagiairs. Ons bedrijf kan opleiden in de volgende differentiaties:
Medew. podium & evenemententechniek* (25202)

BOL - Niveau 2

De Medewerker podium - en evenemententechniek werkt zelfstandig onder begeleiding op basis van mondelinge en schriftelijke instructies. Hij heeft uitvoerende taken bij het transport, werkt in teamverband en houdt voortdurend rekening met het vaak kostbare materiaal en apparatuur. Ook tijdens de voorstelling of het optreden zal de medewerker podiumtechniek op aanwijzing ondersteunende werkzaamheden verrichten zoals decorstukken en rekwisieten wisselen Hij moet problemen tijdig signaleren. Bij complexere problemen schakelt hij hulp in door het te melden aan de leidinggevende en overlegt met hem over wat er moet gebeuren. Eenvoudige problemen lost hij zelf op.

Interesse?

Stuur dan een e-mail met daarin je cv en je motivatie t.a.v. Addie van den Berg, of neem voor informatie telefonisch contact op met 010-4602547.

Podium- en evenemententechnicus geluid* (25204)

BOL - Niveau 4

De podium- en evenemententechnicus Geluid is verantwoordelijk voor het realiseren van de optimale
geluidsweergave tijdens de voorstelling/het optreden. De rol en de verantwoordelijkheden van de technicus
Geluid zijn afhankelijk van de grootte van de productie. Bij kleinere producties kan het zijn dat hij/zij de enige
uitvoerende technicus Geluid is, bij grotere producties kan hij/zij ook een aanstuurde rol hebben naar een of
meer medewerkers.
In een theater zal de technicus Geluid vaak werken onder verantwoordelijk van een hoofd techniek. In de
popwereld is er minder sprake van een duidelijke hiërarchie. Bij de uitvoering en aansturing dient hij zelfstandig te kunnen functioneren met in acht neming van de wet- en regelgeving, de eigen gezondheid en die van de
collega's waar mee samengewerkt wordt. Steeds zal bij de uitvoering van de taken aandacht geschonken worden
aan de consequenties en de veiligheid van publiek en artiest.

Interesse?

Stuur dan een e-mail met daarin je cv en je motivatie t.a.v. Addie van den Berg, of neem voor informatie telefonisch contact op met 010-4602547.

Podium- en evenemententechnicus licht* (25205)

BOL - Niveau 4

De Podium- en evenemententechnicus Licht is verantwoordelijk voor het realiseren van de optimale belichting voor de voorstelling/het optreden.
De rol en de verantwoordelijkheden van de lichttechnici zijn afhankelijk van de grootte van de productie. Bij kleinere producties kan het zijn dat hij/zij de enige uitvoerende technicus Licht is, bij grotere producties kan hij/zij ook een aanstuurde rol hebben naar een of meer medewerkers. In een theater zal de technicus Licht vaak werken onder verantwoordelijk van een hoofd techniek. In de popwereld is er minder sprake van een duidelijke hiërarchie.
Bij de uitvoering en aansturing dient hij zelfstandig te kunnen functioneren met in acht neming van de wet- en regelgeving, de eigen gezondheid en die van de collega's waar mee samengewerkt wordt. Steeds zal bij de uitvoering van de taken aandacht geschonken worden aan de consequenties en de veiligheid van publiek en artiest.
De podium – en evenemententechnicus Licht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de materialen: hij schat in wanneer materialen of apparatuur vervangen moeten worden.

Interesse?

Stuur dan een e-mail met daarin je cv en je motivatie t.a.v. Addie van den Berg, of neem voor informatie telefonisch contact op met 010-4602547.

Podium- en evenemententechnicus* (25203)

BOL - Niveau 3

De Podium - en evenemententechnicus is in staat om een klein aantal assistenten vaktechnisch aan te sturen, dan wel opdrachten van een collega te aanvaarden in een goede samenwerking en verstandhouding als gast – gastheer. De mate van hiërarchie is verschillend per situatie; meestal geldt: hoe groter de setting, hoe hiërarchischer.
De Podium - en evenemententechnicus is verantwoordelijkheid voor zijn eigen opgedragen werk. Bij de uitvoering dient hij zelfstandig te kunnen functioneren met in acht neming van de wet- en regelgeving, de eigen gezondheid en die van de collega's waar mee samengewerkt wordt. Steeds zal bij de uitvoering van de taken aandacht geschonken worden aan de consequenties en de veiligheid van publiek en artiest

Interesse?

Stuur dan een e-mail met daarin je cv en je motivatie t.a.v. Addie van den Berg, of neem voor informatie telefonisch contact op met 010-4602547.

Allround DTP-er (25197)

BOL - Niveau 3

Bij de realisatie van de media-uiting is de Allround DTP-er verantwoordelijk voor een deel van het project. Er is een vormgever of ontwerper die eindverantwoordelijk is.
De mate van zelfstandigheid is ook afhankelijk van de complexiteit. Bij minder complexe media-uitingen werkt de Allround DTP-er behoorlijk zelfstandig. Bij meer complexe media-uitingen wordt vrij gedetailleerd aangegeven hoe de media-uiting er uit moet komen te zien.
Verder is de Allround DTP-er er verantwoordelijk voor dat hard- en software goed functioneren en dat de gebruikte bestanden volgens de aangegeven richtlijnen in de database.

Interesse?

Stuur dan een e-mail met daarin je cv en je motivatie t.a.v. Addie van den Berg, of neem voor informatie telefonisch contact op met 010-4602547.

Onze andere websites:
Audio Vlaardingen - Verhuur licht, geluid, beeld en meer, Attracties.NU - Verhuur attracties & spelen, Schuimparty.NET - Voor een bruisend schuimfeest