Home / Disclaimer

DisclaimerToepasselijkheid disclaimer
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de websites die worden uitgevoerd door Ocean Entertainment. Door deze website(s) te bezoeken en/of de op of via deze website(s) aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de website
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.
Bij het ontwerpen en samenstellen van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Wij kunnen echter geen garantie geven met betrekking tot de volledigheid, juistheid en actualiteit van de vermelde informatie. Ocean Entertainment garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Ocean Entertainment wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.
Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Prijs- en productwijzigingen en tekstuele fouten zijn voorbehouden. Afbeeldingen, kleuren, beschrijvingen en opgaven met betrekking tot afmetingen, eigenschappen e.d. gelden bij benadering en binden ons niet.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer Ocean Entertainment links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Ocean Entertainment worden aanbevolen. Ocean Entertainment aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door de Ocean Entertainment niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie hergebruiken
Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten uitsluitend bij Ocean Entertainment en/of samenwerkende partners. Alle informatie op deze website is auteursrechtelijk beschermd. Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ocean Entertainment of de rechthebbende niet toegestaan om de op deze website opgenomen informatie, tekst, foto’s e.d. geheel of gedeeltelijk te reproduceren, kopiëren, aan te passen, openbaar te maken of toestemming te geven voor publicatie en dient altijd te zijn voorzien van een bronvermelding. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen
Ocean Entertainment behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Contactgegevens
Postadres: Ocean Entertainment, Mercuriusstraat 45, 3133 EM Vlaardingen
E-mail: info@oceanentertainment.nl
Telefoon: 010-4602547

2018 © Ocean Entertainment

Onze andere websites:
Audio Vlaardingen - Verhuur licht, geluid, beeld en meer, Attracties.NU - Verhuur attracties & spelen, Schuimparty.NET - Voor een bruisend schuimfeest